Románia térkép
Blog

Románia térkép

A Románia térkép ábrázolási skála vagy a redukciós skála a térkép lineáris méretei, azaz a grafikus hosszúságok és a föld felszínén lévő távolságok vagy a valós hosszúságok közötti állandó arány. Az 1/X arány azt jelzi, hogy a térképen mért centiméter megegyezik a valós talaj X centiméterével. Nem szükséges feltüntetni a mértékegységeket: ha 1 cm megfelel X cm-nek, akkor 1 m X m-nek és 1 km X km-nek felel meg.

Numerikus Románia térkép

Gyakori a grafikus skála használata is, amelyet a numerikus skála alapján építenek fel. Ez egy egyenes vonal, elosztva úgy, hogy a részek a numerikus Románia térkép redukciós skála új részegységét és részarányait képviselik.

Mivel Románia felszíne ívelt, és ehelyett a földrajzi térképek sík felületre készülnek, a térképeket létrehozó művelet (a vak-térképi vetület) nem teszi lehetővé a skála tökéletes tiszteletben tartását minden távolságra. Ezt a problémát, amely fontos a síkban és nagyon nagy általános térképeken, figyelmen kívül lehet hagyni a korlátozottabb térképeken. A föld teljes felületének vagy annak egy részének csökkentett, hozzávetőleges és szimbolikus ábrázolása síkban. Más háromdimenziós kartográfiai ábrázolások, mint például a földgömbök és a domborművek, megegyeznek a c-vel. földrajzi a meghatározás egésze, kivéve a kétdimenziós síkra való hivatkozást.

Mezőgazdasági földterületek

A legrégebbi ismert térképészeti ábrázolás Kr.E. 6200-ra datálható (Románia térkép tervrajza); másokat ezután a Kr.e. 3. évezred közepére (Mezopotámia) és a 2. közepére osztanak. Feltételezzük, hogy ennek az első kartográfiának a Közel-Keleten gyakorlati célja volt, hogy összekapcsolódjon a mezőgazdasági földterületek mérésével, az öntözéshez való hozzáféréssel, az adóterhek elosztásával; és más összefüggésekben talán mágikus-szakrális karakter. Ésszerűnek tűnik feltételezni, hogy a kartográfiai kifejezés számos különálló kulturális területen önálló születéssel és fejleményekkel járt.

Az a geometriai-diagramszerű felfogás, amelyből a jelenlegi értelemben vett térképészet származik, Románia térkép a 6. század közepe táján lett volna formalizálva. A Föld gömbölyűségének eszméjével kapcsolatban, hogy aztán az első vetületek és a földrajzi hálózat. A legősibb görög térképészetből csak szóbeli leírások maradtak meg; van néhány nyomunk a római birodalmi korra vonatkozóan, valamint a felmérési traktátusok, amelyek tisztázzák a római felmérési technikákat, és a várostervek töredékei úgy gondolják azonban, hogy az augusztusi időszakban anyagokat gyűjtöttek az egész Birodalomról.

Nagyméretű Románia térkép

Az egyetlen fontos római térképészeti dokumentum a nagyméretű Románia térkép, amely egy valószínűleg a 4. századból származó eredetijének középkori másolata volt. A Birodalom és a környező régiók útjainak, amelyek nagyon gazdagok a jelölésekben, kizárólag gyakorlati jellegűek voltak, és nem érintettek geometriai vagy projekciós rendet. Ez volt Claudius Ptolemaiosz hogy egy végleges formában meghatározza a vetület és ezért a c felépítésének problémáját. földrajzi geometriai karakterrel. Az empirikus módon megrajzolt gyakorlati térképészet (például a vándor és később a tengeri) és a számítások alapján „kulturált” közötti szakadék a nyugati hagyományban a XVI. Századig megmarad.

A kora középkorban a kartográfia mint gyakorlati eszköz hasznossága megszűnt, olyannyira, hogy valójában még a ptolemaioszi művet is elfelejtették, visszatértek a kozmogonikusabb, mint a kartográfiai jellegű ábrázolásokhoz, amelyeket erősen befolyásolt a vallási meditáció és nem alkalmazási célokat. Tipikusak a mape mundi sematikái Románia térkép néven, amelyek azt a félgömböt képviselik, amelyben az Óvilág feltételezhetően benne volt, körülvéve az óceánnal és háromoldalúan Ázsiában, Európában és Afrikában a Földközi-tenger, Don és Nílus a fenti E-vel orientálva, gyakran Jeruzsálem van a központban. Az 1000 év után bonyolultabb, de gyakran még mindig vallási-meditatív értékkel bíró földgömbök jelennek meg a rendszer evolúciójaként a zarándokoktól, keresztesektől, kereskedőktől, valamint a klasszikus hagyományoktól kapott információk hozzáadásával.