Kézilabda szövetség

Az 1946-ban alapított Kézilabda Szövetség (IHF) székhelye Bázelben található és egy nonprofit szövetség. Törvényesen felhatalmazással rendelkezik céljainak elérése érdekében. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az IHF-et ismeri el a kézilabda nemzetközi egyedüli képviselőjeként. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség neve és logója (stilizált betűkkel IHF egy körön) törvényileg érvényes bejegyzett. Az IHF központja Bázelben található (Svájc). A székhely áthelyezésére irányuló bármely javaslat a kongresszus határozata tárgyát képezi, amely a jelenlévő és szavazásra jogosult tagok huszadik többségén alapul. Az IHF-re a svájci törvények vonatkoznak. Bázel a joghatóság helye. A kézilabda érdekelt felei között szerepel minden olyan személy vagy szervezet, amely bármilyen minőségben tartozik a tevékenységek. Kötelezik őket a kézilabda szövetség alapszabályának rendelkezései, és betartják a döntéseket.

A kézilabda érdekelt felei többek között a következők:

 • Nemzetközi Szövetség
 • Kontinentális konföderációk
 • Nemzeti Szövetségek (NF)
 • Klubok – ifjúsági központok
 • Edzők
 • Játékvezetők
 • Tisztviselők
 • Játékosok
 • Egészségügyi dolgozók
 • A játékosok ügynökei

A kézilabda szövetség alapszabálya

Az IHF vezeti, fejleszti és népszerűsíti a kézilabdát szerte a világon. Biztosítja, hogy üzleti tevékenységét az alapszabály és a szabályzat szerint bonyolítják és a jó kormányzás elveit alkalmazzák. Figyel rá, hogy a nemzetközi szabályozásokat világos jogi elv szerint írják és tartják be. A versenyszabályzatának a következő elveken kell alapulnia:

 • A szabályozásnak objektív szempontokon kell alapulnia.
 • A szabályzatot a verseny megkezdése előtt el kell fogadni és közzé kell tenni.
 • A szabályzat és a szabályzat a verseny megkezdése után nem módosítható.
 • Alapszabályok, rendeletek és rendelkezések kidolgozása és betartatásuk érvényesítése

A kézilabda szövetség megadhatja a kontinens számára a bajnokságok kvalifikációjának megszervezését, mely a szövetségek a teljes felügyelete alatt. Kiosztásuk esetén meg kell erősítenie.A kiosztott képesítések eredménye a kontinentális szövetségeknek meg kell szervezniük a kvalifikáció a bajnokságokra a játékszabálya szerint. A kézilabda szövetség összes rendezvényének (kongresszusok, szimpóziumok, tanfolyamok stb.).

A kézilabda támogatása

Általában a kézilabda kiemelt támogatása az edzők, játékvezetők, orvosok, mini-kézilabda, strand-kézilabda segítségével történik. Az etika betartása és támogatása a kézilabdában fontos, intézkedéseket hoznak az IHF érdekeltjeinek egységének és védelmének megerősítése érdekében érdekeltjeinek függetlenségét. A sport doppingellenes küzdelme a játékosok egészségének védelme érdekében. Az IHF, tagjai és a Continental függetlenségének és autonómiájának védelme a konföderációk a sport irányítására és szabályozására, ideértve a demokratikus jog gyakorlását is minden külső befolyástól mentes választás. Rendezvényei és termékei (versenyek, kongresszusok, szimpóziumok tananyagok), különös tekintettel a reklámjogok használatára, a televízió marketingjére
egyéb elektronikus, vizuális és nyomtatási jogok. Ezeket a jogokat átruházhatja a Marketing Inc. leányvállalata. Az szövetség a kapcsolatok szabályozása érdekében statútumokat, szabályzatokat és hivatalos játékszabályokat ad ki érdekelt felei, valamint leányvállalatai, nemzetközi szövetségek, szervezetek.

Az IHF szabályozza az érdekelt felekkel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit is. Az érdekelt felek minden típusát ellenőrzi azáltal, hogy megteszi a megfelelő lépéseket a megállapodás megsértésének megakadályozására. Alapszabály, szabályzat, játékszabály vagy a vezető testületeinek határozatai. Ingatlanokat vásárolhat, bérelhet vagy adhat el használatra. Nem tolerálja semmiféle hátrányos megkülönböztetést egy adott országgal, magánszeméllyel vagy az ott élő embercsoportokkal szemben
faji származás, nem, nyelv, vallás vagy politika miatt. Hivatalos rendezvényeinek (versenyek, kongresszusok, konferenciák, képzési szemináriumok, szimpóziumok, kötelesek erre vonatkozó nyilatkozatot tenni, mielőtt kiosztja az eseményt. Az érdekelt felek nem bojkottálhatják a hivatalosan tervezett IHF versenyeket, és nem utasíthatják el a játékvezetőket, tisztviselőket, játékosokat, csapatok vagy technikai küldöttek bármilyen okból. E cikk megsértésére a rendelkezések vonatkoznak a büntetésekre és a bírságokra vonatkozó rendeletek tartalmazzák. Az IHF elősegíti és erősíti az érdekeltek közötti barátságot és kölcsönös megértést. A játékban részt vevő minden személy és szervezet köteles betartani az Alapszabályt, a Szabályzatot és a fair play elveit.

Elkötelezett és tisztességes sport

Az szervezet elkötelezett a tisztességes sport mellett, és megtiltja a tisztességtelen teljesítményre irányuló kísérleteket
javulás. A dopping bármilyen használatának megakadályozása különös gondot jelent. A WADA – kódex és szabványok az erő a doppingellenes szabályok szerves részét képezi. Bármilyen korrupció, megvesztegetés vagy indokolatlan befolyásolás, ideértve bármilyen jogtalan fogadását vagy elfogadását is az előnyre vagy az ajándékokra szankciók vonatkoznak a büntetésekre vonatkozó előírások alapján valamint a bírságok és a jogi rendelkezések. A kongresszus önmagában biztosítja a határozott tagságot. A kézilabda szövetség, amelyeknek elismerést és amelyek hazájukban irányítják a kézilabdát. Ebben az összefüggésben az „ország” kifejezés olyan független államra utal, amelynek nemzeti olimpia van. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert bizottság (NOC). Országonként csak egy szövetség jogosult az IHF-tagságra. Az érintett ország Nemzeti Olimpiai Bizottsága a Tanács felfüggeszti a Nemzeti Szövetség olyan esetekben, amikor egy országban több nemzeti szövetség is létezik. A Tanács megteszi
döntse el, mely nemzeti szövetség felel meg az alapszabályának. A döntés az lesz benyújtották a következő kongresszusra megerősítés céljából.